Závěrečné práce našich deváťáků

Závěrečné práce našich deváťáků

I letos deváťáci obhajovali své závěrečné práce. Předmět, téma i vedoucího své práce si volili sami, podmínky, které mají splnit, byly předem dané. Nově mohli při její tvorbě spolupracovat i s AI. Témata byla různá, zkušenosti do jejich dalšího studentského života stejné – principy citace, práce s odbornými texty, tvorba prezentace a práce s trémou během mluveného projevu.

Mgr. Lenka Němetzová