Literární beseda v knihovně se Zdeňkem Ležákem

Literární beseda v knihovně se Zdeňkem Ležákem

Dne 31. března 2023 se žáci 6. a 7. ročníku setkali v obecní knihovně Zaječí se současným spisovatelem a novinářem Zdeňkem Ležákem. Hlavním tématem této besedy bylo husitské období včele s legendárním bojovníkem Janem Žižkou podané v jeho v komiksové knize Jan Žižka: Boží bojovník ve jménu Husa (2019).

Zdeněk Ležák je v současné době šéfredaktorem časopisu pro děti ABC. Předmětem většiny jeho knih je česká historie, především pak období vrcholného středověku a 20. století. Žáci měli možnost si zasoutěžit o jednu z autorových knih G2R tajemná hra (2011). Nejaktivnější žák Ondřej Toth (6. tř.), který pokládal nejvíce otázek panu Ležákovi, získal tuto beletristickou knihu s věnováním. Žáci se mohli na besedě dovědět mnoho zajímavých informací. Zejména o tom, jak náročná je tvorba komiksu, kolik času a úsilí musí autor vynaložit, aby získal dostatek historických podkladů, fakt a vznikla tak konečná podoba komiksu. Na závěr byli všichni odměněni Abíčkem. Někteří využili možnost a nechali si časopis podepsat. Autogramem jsme opatřili i dva komiksy, které si můžete zapůjčit v naší školní knihovně.

Děkujeme paní knihovnici Petře Pokorné za organizaci a pozvání.

Mgr. Lucie Dědáková