Modernizace školy

Modernizace školy

V současné době dochází v naší škole k postupné modernizaci vybraných prostor a vybavení. Největší změnu zaznamenala učebna informatiky, která se téměř kompletně zrekonstruovala. Změnila se dispozice učebny, pořídily se nové stoly, počítače, server, okna, osvětlení a provedla se výměna elektroinstalace. Žáci tak budou mít možnost trávit výuku nejen informatiky, ale i ostatních předmětů, v moderní učebně a rozvíjet nejrůznější kompetence.

Ve třídách na II. stupni došlo k výměně podlahových krytin a postupně se mění vestavěné skříně. Následovat bude výměna dveří na celém 1. patře, dveře do tříd budou barevně sladěny s vestavěnými skříněmi.

Aby se mohli žáci vzdělávat nejen ve třídě, ale i na chodbách, nechali jsme polepit schody vzorečky, převody jednotek, vyjmenovanými slovy, nepravidelnými anglickými slovesy a zároveň jsme tak dodali škole trochu barevnosti. Také jsme zřídili na chodbách I. i II. stupně ekologický koutek, díky kterému se žáci dozvědí něco o recyklaci a naučí se správně třídit odpad.

Nové vybavení získá i školní družina, ve které dojde k výměně nábytku a pro relaxaci se pořídí molitanové posezení, které se bude moct poskládat do různých tvarů.

Pro zkvalitnění distanční výuky a celkově práce pedagogických pracovníků jsme pořídili nové notebooky, pro žáky jsme pořídili nové notebooky již minulý rok.

Velké poděkování patří zřizovateli, který zajistil financování téměř celé dosavadní modernizace.

Rád bych vám všem popřál šťastné a veselé Vánoce, hlavně zdraví a snad bude nový rok klidnější a všichni žáci se opět vrátí do školních lavic.

Mgr. Vlastimil Cymorek