Očekávání zimy a Mikulášský den v 1. třídě

Očekávání zimy a Mikulášský den v 1. třídě

Na vycházkách nás potěšil příchod zimy, nejdřív jsme se mohli klouzat na ledě a potom i koulovat.

V pátek jsme vyzkoušeli vyučování po skupinkách v daltonském stylu, děti se učili jeden od druhého. Každá skupinka měla pracovní listy ze čtení, psaní, matematiky, prvouky a také si vyráběli čertíka z papíru. Čekalo na ně hodně Mikulášských kvízů a úkolů. Mohli si pomáhat navzájem, vybrat si, čím začnou a jak budou pokračovat. Vždy, když potřebovali přečíst nějaký úkol, jeden zástupce přišel za paní učitelkou, aby mu to přečetla a pověděl to ostatním. Dokonce se zástupce každé skupinky s paní učitelkou naučil krátkou básničku, kterou pak musel naučit ostatní ve své skupince. A když pak přišel pan ředitel s nadílkou od Mikuláše, celá třída společně řekla tuto novou básničku. Šikulkové naši.

Mgr. Radka Donné