Pravidla při distanční výuce

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/19787/virtual/www/domains/zszajeci.cz/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

Pravidla při distanční výuce

Dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je distanční výuka pro žáky základní školy povinná.

V Základní škole Zaječí, okres Břeclav se distanční výuka uskutečňuje ve formě synchronní
a asynchronní.

Synchronní výuka

 • Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams
  v reálném (stejném) čase. Skupina pracuje ve stejný čas na stejném virtuálním místě
  na stejném či podobném úkolu, např. realizace on-line videokonferencí dle předem stanoveného rozvrhu (tento rozvrh nemusí obsahovat všechny předměty).
 • Rozvrh synchronní výuky je uveden v elektronické žákovské knížce.

Asynchronní výuka

 • Při asynchronní výuce pracují žáci v jimi zvoleném čase vlastním tempem.
 • Zadání samostatné či skupinové práce, podmínky a termín vypracování je učitelem uvedeno v elektronické žákovské knížce – Domácí úlohy.
 • Hotový úkol odevzdávají žáci vyučujícímu ve stanoveném termínu.

Absence při distanční výuce

 • Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, kterou je potřeba řádně omluvit zákonným zástupcem.
 • Při asynchronní výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu. 
 • Pokud tedy žák neodevzdá úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu, bude
  to považováno za absenci při asynchronní výuce.
 • Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.
 • Nebude-li absence řádně omluvena, hrozí žákovi neomluvená hodina.

V Zaječí, 12. 10. 2010                                                   Mgr. Vlastimil Cymorek