Přerušení výuky

Přerušení výuky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se přerušuje s účinností ode dne 11. března 2020 výuka na základní škole, až do odvolání. Veškeré potřebné informace budou rodičům sděleny pomocí elektronické žákovské knížky.
Mgr. Vlastimil Cymorek

Žáci jsou odhlášení z obědů, školní jídelna pro cizí strávníky vaří.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Více informací naleznete: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Tiskopis: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Potvrzení o uzavření školy (zejména pro OSVČ) vydá ředitel školy jmenovitě na žáka po žádosti jeho zákonného zástupce.