Škola v přírodě nanečisto

Škola v přírodě nanečisto

Letos se tradičně konala pro žáky první třídy škola v přírodě nanečisto. Tentokrát byl tématem pustý ostrov. Každý z pěti dnů přinesl něco nového a dobrodružného. Od ztroskotání lodi, přes vysílání nouzových signálů, hledání zdrojů vody a lovu či sběru potravy až po nejočekávanější bod programu – složení mapy pirátského pokladu a cesty za ním. Každý den se žáci zdokonalili v některém z předmětů, na který byla výuka zaměřena. Nechybělo ani přespání ve škole a zábavné odpoledne s rodiči při opékání špekáčků.

Tímto bych chtěla všem rodičům poděkovat za perfektní spolupráci a dary do pokladu pro děti a manželům Vejrostovým za exkurzi v kostele a ukrytí pokladu v podzemí.

Mgr. Hana Pospíšilová