Školení učitelů v rámci OP VVV – Šablony II

Školení učitelů v rámci OP VVV – Šablony II

Naše škola získala dotaci na zkvalitnění výuky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. První část dotace byla použita na nákup 20 notebooků a 3panelu, které budou využívat žáci ve výuce. A aby se tato zařízení využívala opravdu efektivně, byl pedagogický sbor proškolen zkušeným lektorem.

Mgr. Vlastimil Cymorek