Využívání notebooků a 3panelu ve výuce

Využívání notebooků a 3panelu ve výuce

Díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budou žáci využívat ve výuce notebooky a 3panel. Žáci si jednak zdokonalí práci s těmito zařízeními, ale také se více zapojí do procesu vzdělávání. Používání ICT techniky ve výuce není v dnešní době nic neobvyklého a naši žáci tak budou držet krok s moderními trendy ve vzdělávání.

Mgr. Vlastimil Cymorek