Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Dne 8. 2. 2023 se v prostorách knihovny naší školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili někteří žáci 8. a 9. třídy.

V duchu slavnostní atmosféry, kdy dívky oblékly šaty a pánové košile, zazněl před tříčlennou porotou a publikem přednes jak klasické poezie od K. J. Erbena  – Polednice (Klára Kubíčková), Zlatý kolovrat (Nela Šenkýřová) , Svatební košile (Denisa Studená), tak také něco z volnější tvorby od Václava Hraběte a Shela Silversteina – Variace na renesanční téma (Karolína Polínková) či báseň „Cokdyže“ (Valérie Frýbertová).

V neposlední řadě jsme měli možnost ochutnat také něco z moderní poezie. O velké překvapení se postarali pánové z osmé třídy (Daniel Herkus a Martin Brandeiský), kteří nám představili tzv. slam poetry, což je velmi specifický styl přednesu v interakci s publikem, čímž zcela jistě překvapili porotu a sklidili velký obdiv od publika.

Porota hodnotila zejména přirozenost, uměleckou hodnotu textu, schopnost tvořivě interpretovat, ale také celkovou úroveň projevu a paměťovou stránku, která, při všudypřítomné lehké nervozitě, byla pro přednášející občas náročná. Přesto všechno ale všichni soutěžící podali skvělé výkony a poslech jejich přednesů byl mimořádným zážitkem.

Do okresního kola ovšem mohli postoupit nejvýše dva žáci. Porota po dlouhém zvažování zvolila takto: Denisa Studená a Daniel Herkus. Na stejném výběru se shodli taktéž účastníci z řad publika při anonymní volbě, takže s porotou panovala vzájemná shoda.

Ocenění byli taktéž další účastníci:

Valérie Frýbertová – za skvělou reprezentaci v soutěži, příjemný oční kontakt a herecký projev

Karolína Polínková – za skvělou reprezentaci v soutěži, projev a vytvoření romantické nálady

Nela Šenkýřová – za skvělou reprezentaci v soutěži, výběr básně a milý a příjemný projev

Klára Kubíčková – za skvělou reprezentaci v soutěži, výběr básně a velmi příjemné vystupování

Martin Brandeiský – za skvělou reprezentaci v soutěži, originalitu a suverénně nejdelší text

A v neposlední řadě porota udělila ještě jedno ocenění, a to panu řediteli –  Mgr. Vlastimilu Cymorkovi – který překvapil úplně všechny (možná i sám sebe) tím, že při uvítací ceremonii přednesl báseň – a to ne ledajakou! Jednalo se o jeho vlastní autorskou tvorbu. A nutno dodat, že se tohoto úkolu zhostil skvěle, tudíž ještě jedno ocenění:

Mgr. Vlastimil Cymorek – za vynikající autorskou tvorbu, dokonalý přednes a inspirativní vystoupení.

Všichni soutěžící obdrželi diplomy a taktéž drobné odměny.

Gratulujeme oběma postupujícím a děkujeme všem za krásná vystoupení, kulturní a obohacující zážitek a za přípravu, píli a odhodlání překonat sám sebe!

Alena Blanářová