Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Dnešní den byl pro prvňáčky základní školy Zaječí nejen výjimečný, ale i naplněný radostí a očekáváním. Slavili totiž Slavnost Slabikáře, událost, kterou mohou dlouho vzpomínat. Ráno začalo v očích prvňáčků jiskřit vzrušením, když paní učitelka oznámila, že se vydají na cestu za slabikářem. Připraveny byly pro děti 3 úkoly, jako skládání známých písmen z puzzle, hledání dvojic slov a obrázků stejného významu i vybarvování obrázku podle přečtených vět. Prvňáčci se opravdu snažili a každý svědomitě splnil všechny 3 úkoly. Pak už přišel slavnostní okamžik – předání slabikářů. Pan ředitel, jako strážce vzdělání, s hrdostí předal každému prvňáčkovi jeho vlastní knihu. Zářící oči a šťastné úsměvy na tvářích dětí byly odměnou nejen za dnešní úspěchy, ale i za jejich dosavadní úsilí. Přejeme jim, aby se s radostí ponořili do světa knih a čtení, protože je to první důležitý krok do světa poznání, jehož je slabikář průvodcem a prvním společníkem. Ať se jim jejich nová kniha líbí a čtení je provází celým životem.

Mgr. Hana Pospíšilová