Společný start v 8. třídě

Společný start v 8. třídě

Čtvrtek (21. 9. 2023) si osmáci užili dopolední dvouhodinový program v knihovně, který byl zaměřen na dobrý společný start v novém školním roce. Hry a společné aktivity si kladly za cíl pochopení, že nemusíme být všichni nejlepšími kamarády, ale je třeba se vzájemně respektovat a snažit se spolu dobře vycházet. Stejně tak uvědomění si svých silných a slabších stránek, jejich pochopení a toleranci k chybám ostatních.

Alena Blanářová