Sv. Martin

Sv. Martin

V pondělí 11. 11. si žáci 1. třídy s paní učitelkou četli o svatomartinské tradici. Kdo to byl svatý Martin, že se chtěl úkryt v husím chlívku, ale husy ho prozradily kejháním, že jel na bílém koni a dal žebrákovi půl svého pláště a jídlo, protože byla velká zima. 
Děti si nakreslily obrázky a připomněly si pranostiky a básničky. Obrázky s touto tematikou nakreslili i druháci.

Mgr. Alena Medková