Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Prvňáčci se naučili už 9 písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a jsou na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů proto, aby dostali svou první knížku – SLABIKÁŘ. Slavnostně jim ji předal p. ředitel Cymorek s p. zástupkyní Němetzovou. Prvňáci ale nejdříve museli otevřít pět zámků, kterými byla zakletá princezna – četli písmena, slova a jednoduché věty, hledali obrázky a písmena a také počítali.

K této slavnosti jim maminka Lindy Vlčkové upekla krásný a výborný dort a maminka Tiny Osičkové donesla dětské ovocné šampusy. Moc děkujeme.
Slavnost se vydařila a doufám, že se bude dětem ze Slabikáře dobře číst.

Mgr. Alena Medková