Ukončení školního roku 2020/2021

Ukončení školního roku 2020/2021

Ve středu 30. 6. proběhlo ve školní tělocvičně slavnostní ukončení tohoto neobvyklého školního roku.
Deváťáci navázali na naši školní tradici korunovace krále a královny budoucích deváťáků – tuto zodpovědnou úlohu přijali pro nový školního rok Barbora Šlancarová a Mikuláš Strýček, gratuluji!
Z rukou pana ředitele převzali deváťáci svá závěrečná vysvědčení, za celou třídu pak Vanessa Robošová pronesla poděkování a malou vzpomínku na těch „krátkých“ devět let a květinou se pak všichni rozloučili se svými učiteli a učitelkami.
Poté pan ředitel odměnil pochvalou ředitele školy a dárkovou poukázkou do knihkupectví tři žáky, kteří letos úspěšně reprezentovali naši školu – Ondřej Toth (3. místo v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek), Kateřina Janoušková (5. místo v okrese v soutěži Matematický klokan) a Jana Janečková (2. místo ve výtvarné soutěži Obrázky z mé obce). A pak už byl čas rozejít se do tříd, kde třídní učitelé předali vysvědčení a hurá všichni ze školy, vstříc prázdninám!

Mgr. Lenka Němetzová